Wat is een dansverhaal?

Kinderen leren door te spelen en te bewegen en zijn op jonge leeftijd vaak gek op bewegen, muziek en dans. Net zoals bewegen, muziek en dans veel plezier geven, vinden kinderen het vaak ook heerlijk om voorgelezen te worden. Voorlezen stimuleert de taalvaardigheid van een kind enorm, omdat tijdens het lezen veel ‘nieuwe’ woorden naar voren komen die in het dagelijks taalgebruik minder voorkomend zijn.

Tijdens een ‘Dansverhaal’ worden bewegen op muziek, dans en verhalen met elkaar gecombineerd. Aan de hand van een prentenboek of prentenplaat worden verschillende soorten beweeg- en dansactiviteiten aangeboden. Op deze manier kunnen kinderen het verhaal of begrippen uit het verhaal met hun hele lijf ervaren. Kinderen worden zo op speelse wijze gestimuleerd in hun motorische ontwikkeling, taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

In de afgelopen 5 jaar spraken we naar aanleiding van lessen of workshops regelmatig met enthousiaste groepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers . “We zouden dit veel vaker moeten doen” is een zin die we vaak gehoord hebben. De reden waarom het er niet van komt lijkt met name te liggen in een gebrek aan voorbereidingstijd. Met name het zoeken van de juiste muziek is hetgene wat veel tijd kost. Tijd die schaars is. Met deze website willen we het voor jonge kind professionals een stuk makkelijker te maken om vaker met kinderen te gaan bewegen op muziek. Omdat dans een prachtig middel is om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren, omdat dansen verbindt en omdat kinderen tijdens dans je zo ontzettend kunnen verrassen.

Beweeg, dans en leer je mee?

Bekijk de fotogalerij

Breng jij leren in beweging?

Leren en ontwikkelen in beweging?
Spel en beweging zijn van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen. Spel stimuleert de motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en taalontwikkeling meer dan welke andere activiteit dan ook. Helaas komt in de huidige maatschappij bewegen en spelen steeds meer onder druk te staan. Kinderen brengen steeds meer tijd zittend binnen door, zowel op school als thuis. Een trend die versterkt wordt door de opkomst van de (spel)computer, tablet en smartphone. Op verschillende gebieden heeft dit verstrekkende gevolgen. Een toenemend aantal kinderen krijgt te maken met overgewicht, daarnaast neemt de fitheid van kinderen af en neemt het aantal uren dat we zitten toe.

Bewegen=leren
Naast dat bewegen en spelen van belang zijn om om de gezondheid te bevorderen is er binnen de kinderopvang en het onderwijs ook steeds meer aandacht voor bewegend leren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat flinke fysieke inspanning de hersenen stimuleert om meer verbindingen aan te leggen. Meer complexe bewegingsactiviteiten zoals tikkertje, dribbelen, voetbal en touwtje springen doen een direct beroep op de executieve functies van kinderen. Dans kan qua complexiteit in ditzelfde rijtje geplaatst worden.

Een rijke leeromgeving!
Beweging, spel en dans zijn dus van wezenlijk belang voor het kinderbrein. Bewegingssituaties zijn op zichzelf voor kinderen al een hele rijke leeromgeving waarin zij naast het vergroten van hun motorische vaardigheden, eveneens veel kunnen leren op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Door als professionals die werken met kinderen meer vakoverstijgend te gaan kijken, kunnen we zowel in de groep, als buiten (op het plein), als in de gymzaal kinderen binnen een hele betekenisvolle context laten oefenen met doelen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Ga eens met collega’s om tafel om te kijken waar kansen liggen en ondersteun elkaar om meer bewegend te gaan leren.  Merk je dat het ontwerpen van een dansactiviteit nog veel moeite kost? Tijdens onze cursus “Maak je eigen Dansverhaal” leren we je graag hoe je vanuit een thema een ‘leerrijke’ dansactiviteit kunt ontwerpen. Lees onderstaand enkele ervaringen van cursisten.

Ervaringen cursus “Maak je eigen Dansverhaal”

“Een zeer waardevolle cursus met oog voor het belang van bewegen. Dit verliezen we af en toe uit het oog door alles wat extra binnenkomt in ons onderwijs. In het ontwikkelen van een (goed) dansverhaal zijn heel veel leerdoelen te halen. Echt een eyeopener!”

“Tijdens de cursus hebben we veel praktijkvoorbeelden gekregen en de achterliggende theorie behandeld. Heel erg interessant! Helemaal enthousiast om zelf aan de slag te gaan.”

“De cursus dansverhaal heeft mij veel gebracht. Fijne, praktische info die direct toepasbaar is. Wellicht niet direct in een dansverhaal van een uur maar zeker te gebruiken in de groep bij bijvoorbeeld kringactiviteiten. Hoe leuk, actief en pakkend is het om bv. de rekendoelen te oefenen op muziek en met een verhaal erbij! Echt een verrijking met betrekking tot werkvormen en plezier!”

Wil jij ook sneller de juiste muziek vinden?

Bekijk het filmpje!

Zoek de juiste muziek simpel en snel!

Waar ben je naar op zoek?